باشد والدین در تربیت فرزندان موفقتر خواهند بود

لحن صدای شما، زبان بدن شما و هر عبارتی جذب بچه هایتان می شود. «اسپنسر» معتقد است که بازی عامل بیرون ریختن انرژیهای زاید بچه و حتی بزرگترها است. اگر میخواهید فرزند خوبی تربیت کنید، همانگونه که میخواهید فرزندتان رفتار کند، رفتار کنید. از اصولی که همسرتان برای تربیت فرزند به آنها اعتقاد دارد حمایت کنید، مگر اینکه از استانداردهای فرزندپروری بسیار دور باشند. روش گفتاری، عملیاتی و حتی تفکر خود را در نظر بگیرید و سعی کنید لحن و روشی دوستانه و مؤدبانه را برای کودک خود انتخاب کنید، حتی زمانی که با وی در مورد اشتباه یا رفتار نامناسب صحبت میکنید. اگر باورتان این باشد که آنها پافشاری و لجبازی میکنند تا به خواستهشان برسند بهتر میتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید و دلایل آنها را بشنوید و با احترام به آنها پاسخ دهید. نام کامل خودش را ذکر میکند. و محبت را کامل درک میکنند. با این حال، تشخیص اینکه چقدر باید کمک کنیم و چقدر باید اجازه دهیم بچهها خودشان چیزی را کشف کنند دشوار است. قطعاً هر عقل سلیمی وقتی اهمیت و تأثیرگذاری این افراد را در زندگی فرزندش درک کند، دوست دارد که فرزندش تا میتواند در کنار آن ها باشد.

مطالعات نشان داده است که داشتن یک ضریب احساسی بالا یعنی توانایی درک احساسات خود و دیگران یکی از مؤلفههای مهم موفقیت در زندگی است. در برابر اشتیاق برعهده گرفتن مسئولیتهای اضافی در محل کار یا قهرمان شدن در انجام کارهای داوطلبانهی مدرسهی فرزندتان مقاومت کنید و بدانید هیچوقت از زمان بیشتری که با فرزندانتان گذراندهاید، پشیمان نمیشوید. آن­ها بایستی بیاموزند، همواره کوتاهترین راه، مناسبترین نیست، بلکه بهترین راه، مسیر مشروع، قانونی و از پیش تعریفشده آن است. با این توصیف نوجوان بپذیرد که در مسیر زندگی شکستها زمینه و تجربه ی پیروزی هستند، در این صورت نه تنها آسیب رفتاری ایــن نوجوان را درمان کرده ایم بلکه وی را برای رسیدن به دیگر اهداف متعالی زندگی نیز رهنمون ساخته ایم. آنچه برایم بسیار حائز اهمیت است، این است كه پدرم در زندگی شخصی همانی باشد كه در منظر عموم هست.» این تلنگری بود كه در رفتارم ثبات بیشتری داشته باشم. شخصی را با چهار قسمت یا بیشتر ترسیم کنید.

افلاطون نیز معتقد بود انسان از کودکی پرورش مییابد و نیاز به تربیت دارد و بیشک تنبیه باعث بیداری و هدایت میشود و آن را وسیلهای جهت تربیت میدانست. اگر این ملاقاتها برای کودک و سلامتی روانی او صدمهای ایجاد کند، دادگاه میتواند ملاقات را تا ماهی یک روز نیز کاهش دهد. به عنوان یک قانون کلی، کمک به کودک در انجام کاری خوب است وقتی این کار را با هدف نهایی انجام دهید تا به او بیاموزید تا در نهایت خود به خود این کار را انجام دهد. روانشناسان این سالها را دوران تراکم و تغییر ناگهانی عواقب و کشمکشها و ناسازگاریها و دوره طوفان و تنش نامیده اند. احادیث و روایات اسلامی تاکید فراوان دارند که غذای مادر هم در دوران بارداری و هم در دوران شیردادن برروی کودک تاثیرات بسیار می گذارد . کودکان خوشحال شده و رضایت دادند که پیامبر به مسجد بروند و ایشان پس از اطمینان از خوشحالی و رضایت کودکان به سوی مسجد حرکت کردند.

کودکان میتوانند با نگه داشتن ریل از پلهها پایین بروند. لازم به ذکر است طیف گسترده و متنوعی از برنامههای حمایتی جهت بهرهمندی مددجویان کانون اصلاح و تربیت اعمال میشود؛ ازاینرو با لحاظ ماهیت متفاوت تدابیر موردبحث، برنامههای اجرایی ذیل سه بخش مجزا تحت عناوین برنامههای آموزشی، فرهنگی و مددکاری موردبررسی و ارزیابی قرار میگیرند. همین طور است. این اندازه تأکید و تصریح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بیانگر آن است که پدرها و مادرهای مسلمان با هیچ عنوان و هیچ بهانهای نباید از آموزش قرآن کریم و همچنین احکام و امور اسلامی به فرزندان خود، غفلت کنند. با آموزش و نظارت قادر به یادگیری شنا هستند. به نحوه صحبت با کودک خود بیندیشید. ناگفته نماند که شما مستقیماً بر وضعیت فرزندان خود تأثیر میگذارید. هنگامی که کودکان لیستی از کارهای متناسب با سن را که باید در منزل انجام دهند مانند کمک به چیدن میز یا جارو کشیدن کف خانه، دارند، احساس مسئولیت و موفقیت میکنند. بچهها تشویق را دوست دارند و با تأیید والدین رشد میکنند. اهمیت استراتژیهای تربیت کودک در شکل گیری رشد شخصیت کودکان غیر قابل بحثی است. وقت گذاشتن برای کودک، توسط والدینی که در بیرون از خانه شاغل هستند کار سختی است؛ اینجاست که زمانهای مشترک مانند زمان صرف غذا و روزهای تعطیل اهمیت پیدا میکند.

دیدگاهتان را بنویسید